shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Be Fine
In stock
ราคา 200 บาท
Add to cart
Do!aqua Be Fine
Product Description
 
น้ำประปามักมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและโลหะหนัก be Fine เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขจัดสารปนเปื้อนอันตรายและโลหะหนักในน้ำประปา ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ปลาอยู่อาศัยมากที่สุด ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับตู้ที่เพิ่งเปลี่ยนน้ำ