shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Music Counter
In stock
ราคา 1,050 บาท
Add to cart
Do!aqua Music Counter
Product Description
 
CO2 Music Counter เป็นอุปกรณ์ช่วยให้คุณสามารถวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อนเข้าสู่ตู้ไม้น้ำด้วยการนับจำนวนฟอง ด้วยการออกแบบอย่างเรียบง่ายช่วยให้ตู้ของคุณดูดีสวยงาม ควรใช้ควบคู่กับหัวกระจายฟอง (CO2 Music Glass)